Par notikumu

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē:

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Grāmatvedība”;

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Tiesību zinātne”;

·      akadēmiskā bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”;

·      akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”;

·   otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ”Uzņēmējdarbība” (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija);    

·      otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ”Finanses”;

·      akadēmiskā maģistra studiju programma “Vadības zinātne”;

·      profesionālā maģistra studiju programma  “Finanšu vadība”.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātē:

·      profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”, studiju modulis “Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”;

·      profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”;

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;

·      profesionālā maģistra studiju programma “Dizains”;

·      akadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

Inženieru fakultātē:

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Apģērbu dizains un tehnoloģija”;

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība”;

·      pirmā  līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mašīnbūve”;  

·      pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pārtikas produktu pārstrāde”;

·      otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programma “Vides inženieris”;

·      otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programma “Mehatronika”;

·      akadēmiskā maģistra studiju programmas „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”;

·      akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”;

·      profesionālā maģistra studiju programma “Vides aizsardzība”.

 

 

RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto