Par notikumu

Dokumentu var iesniegt attālināti, reģistrējot pieteikumu sistēmā https://uznemsana.rta.lv/. Reflektanti atsevišķās pilna laiks studiju programmās var pretendēt uz valsts finansēto budžeta vietu. Nepilna laika studijas ir par maksu. Ir iespēja noformēt Studiju vai studējošā kredītu.

Ar uzņemšanas nosacījumiem var iepazīties: https://www.rta.lv/uznemsana 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 33 studiju programmas pilna un nepilna laika studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī – trīs fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības; Inženieru fakultātē; Izglītības, valodu un dizaina. RTA ir 6. lielākā valsts dibinātā augstākas izglītības iestāde.

Moderna studiju vide, mūsdienīgs laboratoriju aprīkojums, draudzīga atmosfēra un individuāla pieeja. RTA ir zinoši pasniedzēji un savas izvēlētās studiju jomas profesionāļi. Vairāk nekā 60% akadēmiskā personāla ir ar doktora zinātnisko grādu. No 2025. gada 1. aprīļa RTA iekļausies Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventi saņems RTU diplomu.

Īstenojot 11 dažādus studiju virzienus, akadēmija uztur ciešus kontaktus ar katras nozares profesionāļiem, pārstāvēta dažādās biedrībās un organizācijās. Pievienojies arī Tu!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-pasts: uznemsana@rta.lv

Tālr. 26656553

Publicitātes foto