Par notikumu

Tās mērķis ir apspriest Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz

2030. gadam noteiktās nacionālo interešu telpas Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, nodrošināt ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, Austrumu pierobežā.

DARBA KĀRTĪBA