Par notikumu

RTA Mūžizglītības centrs piedāvā pieteikties mācībām šādās programmās:

  • Videomontāža ar DaVinci Resolve,
  • Datorgrafika,
  • Datorgrāmatvedība.

ES fondu un valsts finansējums - 90%.

Personīgais līdzfinansējums - tikai 10%, t.i., 36 eur.


Pieteikšanās šeit: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/izglitibas-programmas?program_provider[1605]=1605


Lai uzzinātu vairāk par kursu norisi, rakstiet uz muzizglitiba@rta.lv vai ilze.skromule@rta.lv