Par notikumu

Akadēmija prezentēs trīs fakultātes: 

  • Ekonomikas un pārvaldības
  • Izglītības, valodu un dizaina
  • Inženieru. 

Būs informācija par studiju iespējām, uzņemšanas nosacījumiem, valsts finansētajām budžeta vietām, Erasmus+ programmu, studentu dienesta viesnīcu, ārpusstudiju dzīvi. 

Aktīvākie varēs piedalīties konkursos un laimēt balvas ar RTA simboliku. 

Uzziņai: 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir valsts dibināta 6. lielākā augstskola Latvijā. Piedāvā 33 studiju programmas pilna un nepilna laika studijās – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Te studē pāri par 1350 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas atjaunotā, mūsdienu prasībām atbilstošā dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem. No 2025. gada RTA iekļausies Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā.