Par notikumu

Iveta Mietule, diskutējot ar citiem nozares pārstāvjiem par reģionu attīstību un sadarbību, zināšanu ekonomiku un augstskolu lomu reģionā. Pasākumā no RTA piedalīsies profesore Olga Senkāne, augstskolas absolvente Iveta Ratinīka.