Par notikumu

Aicinām pieteikties Latgales kongresam, kas notiks 2022. gada 27.–29. aprīlī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „Gors” un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Kongresa tēma – „Latgaliskums Eiropā: no valodas līdz ekonomikai”. Referātus dalībai kongresā var pieteikt līdz 2022. gada 31. janvārim, bet delegātiem un klausītājiem jāpiesakās līdz 2022. gada 10. februārim, elektroniski aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā latgolyskongress.lv.

Kongresā ar referātiem aicinām piedalīties pētniekus, politiķus un dažādu jomu praktiķus, kā arī valsts institūciju un iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Ņemot vērā starpdisciplināro pētījumu pieaugumu un nozīmīgumu arī Latgales problēmu risināšanā, gaidīsim pieteikumus, kas respektē mūsdienu zinātnes attīstības tendences un padziļina mūsu informētību un sapratni humanitārajās (valodas, kultūrvēstures, folkloristikas, literatūrzinātnes), sociālajās (reģionālā ekonomika, demogrāfija, uzņēmējdarbība, likumdošana, drošības jautājumi u. c.) un inženierzinātnēs (vides, informācijas tehnoloģijas, būvniecība u. c.). Piesakot tēmas un izstrādājot tēzes kongresam, lūdzam pārdomāt un novērtēt sava piedāvājuma aktualitāti konkrētas nozares, tāpat Latgales un latgaliskā attīstības kontekstā Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības, tautsaimniecības telpā. Aicinām aktīvi iesaistīties mērķtiecīgu priekšlikumu izstrādē reģiona attīstības kāpināšanai.

2022. gada Latgales kongress notiks vairākās sekcijās, kur piedalīsies gan kongresa delegāti un kongresa dalībnieki, gan arī aicinātie viesi. Kongresa delegāti pārstāvēs gan Latgales iedzīvotājus, proporcionāli iedzīvotāju skaitam noteiktā pašvaldībā, gan pašvaldības, Baznīcu, nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas Latgalē, izglītības iestādes, uzņēmējus, latgaliešus no citām vēsturiskajām zemēm, kā arī ārpus Latvijas dzīvojošos latgaliešus. Delegātiem un klausītājiem elektroniskā pieteikuma anketa jāaizpilda līdz 2022. gada 10. februārim.

Iecerēts, ka Latgales attīstībai aktuāli zinātniskie priekšlasījumi mīsies ar strīdīgu jautājumu publisku apspriešanu, lai kongresa gaitā izstrādātu un apspriestu rezolūcijas pamatpunktus un kongresu noslēgtu ar konkrētiem priekšlikumiem tautsaimniecības, drošības, kultūras, izglītības, valodas un plašsaziņas līdzekļu politikas attīstībai.

Četru gadu pieredze pēc 2017. gada Latgales simtgades kongresa, it sevišķi Latviešu vēsturisko zemju likuma pieņemšana, apliecina nepieciešamību regulāri un mērķtiecīgi apkopot un virzīt Latgalei un tās iedzīvotājiem nozīmīgus jautājumus. Tāpēc ir svarīgi vismaz reizi piecos gados, nodrošinot atbilstošu pārstāvniecību kā no iedzīvotājiem, tā arī pašvaldībām, NVO un citām organizācijām, analizēt esošo situāciju un izvirzīt praktiskus uzdevumus un jautājumus, kas svarīgi Latgales attīstībai.

PDF Aicinājums
PDF Lēmums

Kongresa darba grupas vārdā:
Maija Upeniece (Tel. 29333245)
https://latgolyskongress.lv/