Par notikumu

Izstādes darbi tapa pateicoties projektu konkursam “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” 2024.gadam.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dizaina un inženierzinātņu projekta komandas dalībnieku izstrādātais projekts “Eksperimentāli pētījumi tehnoloģiju sinerģijai bionisku dizaina produktu prototipu izstrādē” apliecina starpdisciplināru studiju attīstību, risina Latgales reģionam un zinātnes nozarei svarīgu problēmu priekšmetiskās vides jomā – bionisku inovatīvu dizaina produktu prototipu izstrādi, tehnoloģiju pielietošanu, dažādu materiālu savstarpēju eksperimentālu savienošanu dizaina produktu izgatavošanā.

Projekta mērķis: izmantojot inovatīvas progresīvās tehnoloģijas un materiālus, veicot mākslinieciski un tehnoloģiski eksperimentējošo un zinātniski pētniecisko darbību, izstrādāt dizaina produktu prototipus – funkcionāli dekoratīvus objektus – bioniskus gaismas ķermeņus.

Projekta dalībnieki: profesionālā bakalaura studiju programmas ”Dizaina tehnoloģijas” un “Mehatronika” studenti un mācībspēki.

Projektā iesaistītie partneri: uzņēmums SIA “POLIGRĀFSERVISS” un koncerns RSEZ SIA “VEREMS”.

Projekta realizēšanas laikā starpdisciplināras sadarbības veicināšana starp studentiem, akadēmisko personālu un uzņēmējiem sekmēja piemērotu produktu prototipu dizaina izstrādi, progresīvo tehnoloģiju gan lāzerapstrādes, gan 3D printēšanas iespēju izmantošanu funkcionāli dekoratīvu objektu – bionisku gaismas ķermeņu izgatavošanai. Projekta gaitā iegūti rezultāti, ko iespējams izmantot turpmākajiem pētījumiem, izgatavojot analogus dizaina prototipus, risinot tehnoloģiski sarežģītākas problēmas. Jaunāko zinātniski metodisko izstrādņu pieejamība studiju procesā, sekmēs zinātniski praktisko pētniecību studējošajiem un akadēmiskajam personālam. Iesaistīto uzņēmumu ieinteresētība veicinās arī turpmāko sadarbību un izstrādāto dizaina produktu prototipu komercializāciju.

Izstādē būs apskatāmi inženiertehniski pilnveidoti inovatīvi produktu prototipi – funkcionāli dekoratīvi objekti – bioniski gaismas ķermeni, kā arī gaismas ķermeņu dizaina un tehnoloģisko risinājumu izstrādes process – skices, maketi, eksperimenti ar materiālu.