Par notikumu

Konferences temati:

 • Problēmas un risinājumi pirmsskolas izglītības praksē.
 • Inovatīvas mācību metodes pirmsskolas izglītībā.
 • Bērna un skolotāja kompetences pirmsskolas izglītības saturā.
 • Pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā pirmsskolas izglītībā.

Konferences mērķis: sekmēt studējošo pētnieciskās kompetences attīstību un sadarbību pirmsskolas izglītības problēmu un risinājumu apzināšanā.

Dalīsimies ar saviem pētījumiem un/ vai praktisko pieredzi pirmsskolas izglītībā!

Konferences laiks: 31.05.2024. plkst.10.00

Konferences vieta: tiešsaiste

Konferences darba valoda: latviešu un angļu

Prezentācijas ilgums: 7–10 minūtes

Reģistrēšanās konferencei līdz 20.05.2024.

Konferences organizācijas sadarbības partneri: RTU LA, RTA, DU, LU

Konferences zinātniskā komiteja:

 • PhD. Rivka Hillel Lavian (Academic College Levinsky-Wingate)
 • PhD. Dalila Lino (Polytechnic Institute of Lisbon)
 • PhD. Nijolė Meškelienė (Kauno kolegija Higher Education Institution)
 • Dr.paed. Antra Randoha (Latvijas Universitāte)
 • Dr.paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija)
 • Dr.psych. Aļona Korniševa (Daugavpils Universitāte)
 • Dr.paed. Jana Grava (Rīgas Tehniskā Universitāte Liepājas Akadēmija)