Autism Inclusion in Distance Learning 2021-1-EL01-KA220-HED-000032248"

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir apmācīt sociālās izglītības skolotājus un sniegt viņiem atbalstu, komunicējot ar bērniem ar autismu.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: ASD-IncluDi mērķis ir izveidot taustāmu, novatorisku un viegli integrējamu apmācības sistēmu, kas ļaus pedagogiem ar īpašām vajadzībām pieņemt tālmācību (DL) un efektīvi izmantot to pieejamā un iekļaujošā izglītībā skolēniem ar ASD, optimizēt viņu apmācības darbplūsmu un sekot līdzi bērnu ar īpašām vajadzībām dinamiski mainīgajām izglītības vajadzībām.

Projekta rezultāti: ASD-IncluDi galvenais rezultāts ir studentu ar autisma spektra traucējumiem (ASD) pieejamība un iekļaušana tālmācības (DL) formās.

  • Apmācību sistēma ar noteikumiem, metodoloģijām, lietojumiem un vispārīgiem norādījumiem par konkrētu atlasītu IKT un IoT tehnoloģiju, piemēram, sociālo robotu, izmantošanu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām izglītībā.
  • Apmācību kursi, kas ļaus speciālo vajadzību pedagogiem izprast IKT un IoT tehnoloģiju izmantošanu, pamatojoties uz Apmācību plānu tālmācības prasībām.
  • Shēmas izstrāde, ko izmantot personalizētam apmācības ceļam, kas tiks piedāvāts, izmantojot apmācību rīku.
  • Apmācību kursu piegāde.
  • Politikas un pedagoģijas ieteikumi, lai politikas veidotājiem un ieinteresētajām pusēm nodotu iekļaujošas izglītības projekta vēstījumus ar atbilstošu pedagoģisko pieeju.

Partneru saraksts:

University of Macedonia, Greece – vadošais partneris

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cyprus

Atlantis Engineering AE, Greece

Rezekne Academy of Technologies, Latvia

Agrupamento de Escolas José Estevão, Portugal

Autismeeurope Aisbl, Belgium

Uniwersytet Warszawski, Poland

Projekta kopējais finansējums: 276855,00 EUR (31525 EUR- RTA)

Projekta finansējuma avots: Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

RTA personāls, kas ir iesaistīts projektā: V.Ļubkina, L.Danilāne, S.Ušča