Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" (turpmāk – SAM pasākums) projekts “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” (EduAim) Nr.8.2.3.0/22/A/003

Projekta numurs: 8.2.3.0/22/A/003

Projekta vadītājs/koordinators: Gundega Bēriņa

Projekta mērķis: EduAim iniciatīva atbilst Darbibas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko mērķu 14.1.1. “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozare (ESF)” aktivitātes 14.1.1.1. “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai” nostādnēm ar mērķi augstskolas ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes uzlabošanai.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Mācību kursu un EduAim sistēmas izstrāde.

 1. Pārņemt prasmju pārbaudes metodiku, ko piedāvā Fit4Internet vai citas līdzīgas asociācijas, lai saskaņotu kursus un satura piedāvājumu ar vajadzībām.
 2. Projekta stratēģiskā partnera Coursera, EdX esoša tiešsaistes satura nodrošināšana caur EduAim portālu un satura izstrāde vai pielāgošana no Latvijas partneriem.
 3. Īstenot labi izveidotu publicitātes pasākumu, atbilstošu Izplatīšanas un Izmantošanas plānu, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.
 4. Ieviest uzlaboto mācību atbalsta funkcionalitāti ar zināšanu apguves uzraudzības sistēmu un integrāciju EduAim portālā.
 5. Esošas pasniegšanas un jaunas mācību satura izstrādes metodoloģijas modernizācija ar papildu mācību atbalstu un zināšanu apguves uzraudzības saturu.

Projekta rezultāti: Izstrādāti un aprobēti mācību kursi, kas darbināmi EduAim sistēmā. Kursu saraksts definēts projekta pieteikumā.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Uzlabot un veidot progresīvu digitālo izglītību piecās Latvijas partneru augstskolas. Portāls EduAim latviešu un angļu valodā būs pieejams arī citām Latvijas augstskolām un mācību iestādēm. Atlasīt vismaz 15 Coursera kursus un vismaz 15 EdX kursus angļu valodā un pabeigt tos ar arēju izglītojamo atbalstu, tostarp zināšanu apguves uzraudzību. Noformēt vismaz 10 jaunus oriģinālus e-kursus latviešu valoda ar EduAim mācību atbalstu. EduAim kursus pilotēs 5 Latvijas partneri. Iniciatīva paredz, ka dažādās izmēģinājuma sesijās piedalīsies līdz 250 izglītojamie.

Partneru saraksts:

 • Liepājas Universitāte (vadošais partneris)
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Daugavpils Universitāte
 • Vidzemes Augstskola
 • Latvijas Jūras Akadēmija
 • Stratēģiskais partneris Coursera (ASV)
 • Stratēģiskais partneris Fit4internet (Austrija)
 • Stratēģiskais partneris EdX (ASV)

Projekta kopējais finansējums: 1 321 314,82 EUR, RTA daļa – 173 644,99 EUR

Projekta finansējuma avots: ESF finansējums - 85%, valsts budžeta finansējums – 15%

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā:

 • G.Bērina (projekta RTA koordinatore)
 • I.Beinaroviča-Litvinova (grāmatvede)
 • A.Teilāns
 • P.Grabusts
 • A.Nikolajeva
 • Rohit
 • I.Zarembo
 • A.Zorins
 • V.Bambāns
 • E.Pavlovskis
 • A.Āboliņa
 • A.Skromulis