Digitālās prasmes nākotnes piegādes ķēžu pārvaldībai 4.0 (DIGSCM 4.0) 2020-1-EE01-KA203-077939

Projekta numurs: 2020-1-EE01-KA203-077939

Projekta vadītājs/koordinators: Kristaps Gailis

Projekta periods: 01.12.2020.-31.08.2023.

Projekta mērķis: Pilnveidot profesionālās kompetences, veikt izmaiņas mācību vielā, reaģējot uz mūsdienu vajadzībām un izmantojot inovācijas mācību procesā. Ieinteresētās organizācijas un akadēmiskie darbinieki tiks iepazīstināti ar projektu rezultātiem un metodiskajiem jauninājumiem veicot izmaiņas mācību vielā.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Nacionālā pieeja neatbilst jaunās darbības vides vajadzībām ES Piegādes Kēžu 4.0 sektorā. Lai aptvertu svarīgākās Piegādes Kēžu 4.0 kompetences, tika uzaicināti partneri no šādām valstīm: Igaunijas partnerim TTK ir pieredze iepirkumu un iepirkumu aktivitāšu digitalizācijā un Loģistikas 4.0 sektorā.

Latvijas partnerim RTA ir zināšanas un praktiskā pieredze ražošanas procesu digitalizācijā.

Lietuvas partneris VMU ir zināšanas darba procesu izpētē, kas vērsta uz Loģistikas 4.0 vides digitalizāciju un praktisku zināšanu pielietojumu.

TTK, VMU un RTA izstrādās jauktu studiju vidi atsevišķām Piegādes Ķēžu procesa daļām (ieskaitot iepirkumu un iepirkumu, ražošanas un loģistikas tēmas). Sagatavotie e-mācību materiāli tiks izstrādāti tādā veidā, lai būtu piemēroti tradicionālam auditorijas mācību procesam un pilnībā automatizētām tiešsaistes studijām. Šāda vide nodrošinās elastīgu mobilitāti gan docētājiem, gan studentiem.

Projekta aktivitātes:

 1. Izmērāmo kompetenču definīcija un apraksts Piegāžu Ķēžu studiju procesa digitālajam atbalstam.
 2. Izstrādes kvalitātes kritēriji, vērtēšanas un atgriezeniskās saites principi e-atbalstītas SCM izglītības ieviešanai.
 3. Metodoloģiskās pieejas izstrāde studiju un virtuālajam komandas darbam e-mācību materiāliem, pamatojoties uz Carpe Diem mācību projektēšanas procesu vai izmantojot citus līdzīgus rīkus.
 4. Koncepcijas izstrāde un simulatora testēšana piegādes ķēžu, virtuālas apmācības un demonstrācijas platforma inovatīviem iepirkuma, ražošanas, loģistikas risinājumiem un procesiem. Tīmekļa vides kā virtuālas mācību vides izveide studiju procesam.
 5. Partneru sagatavotie e-studiju mācību materiālu pielāgošana virtuālam komandas darbam un pilotēšana studiju procesā. Mācību rezultātu piemērošana un izvērtēšana, izmantojot simulatorus - modernizēti studiju un docēšanas procesi T&L jomā.

Projekta rezultāti:

 1. Studenti saņems iespēju apgūt starptautisko mācību programmu moduļa kursus, kurus abpusēji docēs partneraugstskolu mācībspēki.
 2. Studenti varēs iziet starptautisko praksi izvēlētajā valstī, balstoties uz problēmu risināšanas pieeju.
 3. Studenti var izvēlēties līdzvadītāju un tēmu no jebkuras partneraugstskolas.
 4. Docētāji iegūst starptautisku pieredzi un spēs iekļaut starptautiskos lektorus regulārajos darba grafikos bez nepieciešamības ceļot.
 5. HII segs partneraugstskolas mācībspēku algu, neskaitot ceļa un uzturēšanās izdevumus.
 6. HII varēs uzaicināt un daļēji slēgt līgumus ar docētajiem, kuri nav pieejami klātienē.

Partneru saraksts:

 • TTK Lietišķo Zinātņu Universitāte (Igaunija).
 • Vytautas Magnus Universitāte (Lietuva).
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija).

Projekta kopējais finansējums: 135 484,00 EUR

Projekta finansējuma avots: Erasmus+

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: Kristaps Gailis, Lienīte Litavniece, Ritvars Rēvalds, Anna Nikolajeva.