Disleksijas novērtēšanas protokols, projekts nr. 2019-1-LV01-KA201-060355

Finansējums: 200 906,00 EUR

Projekta vadītāja: Dr. paed. Mārīte Rozenfelde, e-pasts: marite.rozenfelde@rta.lv

Projekta koordinatore: Mg.translat. Ilze Skromule, e-pasts: ilze.skromule@rta.lv

Projekta vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Projekta partneri:

  • Asociacia Dyslexia – Bulgaria (Bulgārija)
  • Kocaeli il Milli Egitim Mudurlugu (Turcija)
  •  GedonSoft GmbH (Vācija),
  • Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara (Rumānija)

Projekta mērķis

Radīt praktisku novērtēšanas rīku agrīnai disleksijas risku atpazīšanai darbā ar 1. un 2. klases skolēniem, kas jau saskārušies ar lasīšanas/ rakstīšanas/ mācīšanās grūtībām, kā arī ar pirmsskolas vecuma bērniem; izstrādāt aplikāciju un uzdevumu krājumu, kas pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem palīdzēs laicīgāk pamanīt un atbalstīt bērnus ar disleksijas pazīmēm.

Projekta rezultāti

  • 1. rezultāts. Pedagoģiskais rāmis – zinātnisks pamats Protokola komponešu izstrādei.
  • 2. rezultāts. Disleksijas novērtēšanas protokols – novērtēšanas rīku kopums, kas ļauj noteikt disleksijas risku pirmsskolas un sākumskolas vecumā; detalizēts Protolola un tā struktūras apraksts.
  • 3. rezultāts. Datorizēta DAP aplikācija Windows un Android ierīcēm.
  • 4. rezultāts. Pilotprogramma – tikšanās ar skolotājiem klātienē; pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu testēšana, izmantojot jauno rīku.
  • 5. Uzdevumu krājums, ko izmantot darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, lai attīstītu tās prasmes, kas viņiem sagādā grūtības, un sasniegtu labākus mācību rezultātus.

Visi projekta rezultāti pieejami šeit: https://hidrive.ionos.com/share/e.0r.vna2z#$/