E-mentoring: a new qualification for continuing education and training

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000033122

Projekta vadītājs/koordinators: Sanda Kauliņa

Projekta mērķis: Projekta E-MentEdu mērķis ir izstrādāt un attīstīt jaunu profesionālo kvalifikāciju, kura atbalstītu tālāku izglītību un apmācību.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Partneri realizēs izglītības paketi e-mentoringam, izmantojot personalizētu apmācības ceļu tiešsaistes vidē. E-MentEdu projekts tiešsaistes vidē integrēs dažādus mentoringa veidus, piemēram, vienaudžu mentorings, grupu mentorings un apgrieztais mentorings. Pēdējais paredz to, ka gados jaunāki mentori monitorē gados vecākos, parasti ar tehnoloģijām saistītās tēmās.

Projekta E-MentEdu mērķi ir sekojoši:

1.Sekmēt mentoru profesionalitāti un palīdzēt viņiem izstrādāt efektīvu apmācību pāreju uz e-vidi, tādējādi stiprinot digitālās kompetences un prasmes.

2. Izmantot digitālās tehnoloģijas, lai sniegtu jaunas darba iespējas;

3. Sekmēt mentoringa apmācību to personu auditorijai, kuras uzsāk profesionālās darbības vai kurām nepieciešama pārkvalifikācija.

Projekta rezultāti: 1. Īstenot apmācības moduli, kas atbalstītu attālinātu apmācību mentoriem un pieredzes pārņēmējiem, piemēram, attālinātas komunikācijas un mijiedarbības mentorings, tiešsaistes gids, virtuālā tīklošana utt.

2. Attīstīt e-vidi apmācību aktivitātēm, pamatojoties uz pielāgotiem mācību ceļiem un sadarbības paradigmām.

3. Realizēt izglītojošu multimediju grāmatu “E-mentorings darbā: teorija un prakse”.

Partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija(Latvija) - vadošais partneris,

Jēkabpils Agrobiznesa koledža( Latvija),

A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Kipra),

Burgas Free University (Bulgārija), 

Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Itālija),

Politechnica Bialostocka (Polija). 

Projekta kopējais finansējums: 156 060 Eur (RTA 30625 Eur)

Projekta finansējuma avots: Erasmus+

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: Sandra Sprudzāne, Anda Zvaigzne, Jeļena Volkova, Sanda Kauliņa, Olga Trančenoka