Erasmus+ projekts "Tiesības uz piederību un līderība: ceļi (apdraudēto) valodu lietojumam skolās"

2022. gada marta beigās Nīderlandes frīzu reģiona pilsētā Leuvardena (Leeuwarden) notika projekta "Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages Use in School" (saīsinājumā - OWL+) grupas pirmā tikšanās. Tajā piedalījās arī Latvijas puses projekta vadītāja, RTA profesore Sanita Martena.

Projekta galvenais partneris ir Frīzu Akadēmija (Nīderlande). Latvijas pusi pārstāv RTA, savukārt pārējie partneri ir: Portugāle (starpdisciplinārs pētniecības centrs ar fokusu uz valodas dokumentēšanas un sociālajiem jautājumiem), Norvēģija (Nord University), kam ir sāmu valodas izpētes un izglītības profils, un Igaunija (Tallinas Universitāte), kam ir uzticēta digitālās mācību platformas izveide.

Projekts OWL+ ir vērsts uz jauninājumu ieviešanu mācību programmu veidošanā attiecībā uz apdraudētajām valodām, iekļaujot tās plašākā Eiropas valodu daudzveidības kontekstā. Galvenie projekta mērķi ir:

  • 1) sniegt atbalstu skolotājiem mācību programmu izveidē un pilnveidošanā, izmantojot vietējos resursus un digitālās valodu apguves metodes;
  • 2) radīt jaunas valodas lietojuma iespējas apdraudēto valodu runātājiem un apguvējiem, izmantojot izglītības un sociālās uzņēmējdarbības jomas;
  • 3) izstrādāt visiem pieejamus digitālus didaktiskos materiālus, ko varētu izmantot dažādas interesentu kopienas no visas Eiropas neatkarīgi no iepriekšējām valodu zināšanām;
  • 4) pozitīvā gaisotnē veicināt sabiedrības izpratni par Eiropas valodu bagātību, tādējādi sekmējot labvēlīgu attieksmi pret daudzvalodību vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Sasniedzot šos mērķus, ir sagaidāmi šādi rezultāti:

  • 1. E-mācību platforma, kas atbilstu aktuālajiem valodu izglītības jomas izaicinājumiem un kas būtu lietotājam draudzīga un viegli pieejama latgaliešu, frīzu, sāmu u.c. reģionālo valodu apguvējiem.
  • 2. Tiešsaistes mācību modulis, lai padziļinātu skolotāju izpratni par noteiktas kopienas runātāju vajadzībām, par valodu mācīšanu savās klasēs, kā arī lai palīdzētu skolotājiem iekļaut mācību saturā tematus par valodu daudzveidību. Modulis tiks sadalīts satura vienībās, tas būs multimodāls (ar audio un video pielikumiem) un ietvers pašnovērtējuma testus.
  • 3. Digitālā rokasgrāmata un digitālo rīku kopums skolotājiem, lai atvieglotu mācību programmu izveidi un atjaunošanu valodās, kurās ir ierobežoti mācību resursi.

Turklāt projekts OWL+ plāno veicināt valodu skolotāju sadarbību kā reģionālajā, tā starptautiskajā līmenī.

#