Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008
Projekta kopējais finansējums: 1 068 000 EUR
Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome
Projekta partneri:Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts(vadošais partneris),Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,Liepājas Universitāte,Latvijas Kultūras akadēmija,Latvijas Mākslas akadēmija
Projekta koordinators RTA: Dr.philol. Olga Senkāne
Projekta pētnieciskā grupa: REGI vadošais pētnieks Vladislavs Malahovskis, REGI pētniece Olga Senkāne. Uz studējošā maģistranta vietu izsludināts konkurss:https://rta.lv/vakance_vpp-letonika-2021-1-0008
Kontaktinformācija:olga.senkane@rta.lv,ideum@lulfmi.lv(LU LFMI)

Projekta mērķis

Apvienojot pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, īstenot daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides sarežģītajām attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos. Saskaņā ar valsts pētījumu programmas virsmērķi – veidot Latvijā iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskas vērtības, latviešu valoda un kultūra, projekts tiks īstenots trīs jomās:

  • fundamentāli, – īstenojot inovatīvu, starpnozaru pētījumu, attīstot zinātnes komunikāciju un sekmējot pētniecisko sadarbību kā Latvijā, tā ar nozaru starptautiskajām organizācijām;
  • līdzdalīgi, – attīstot un stiprinot pilsoņu zinātni, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes akcijas, jo īpaši humanitāro zinātņu datu jomā;
  • izglītojoši, – integrējot radītās zināšanas un projekta rezultātus Latvijas augstākās izglītības sistēmā.

Projekta uzdevumi

(1) analizēt identitātes veidošanās priekšnosacījumus un attīstību mijiedarbībā ar vietu (vidi) vēsturiskā un laikmetīgā kontekstā;

(2) kartēt daudzšķautņainu ainavas identitāšu attīstību, pievēršot uzmanību cilvēka veidotas vides, kultūras un dabas sinerģijai;

(3) pētīt arhitektūras un vides formas, mākslinieciskās prakses, lokalitātes, vietas un piederības koncepcijas;

(4) aplūkot kultūras ainavu veidošanos, jo īpaši kultūru migrācijas kontekstā.