Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas

Projekta numurs: 4.2.2.7/1/23/I/001

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 30.06.2026. 

Projekta vadītājs/koordinators RTA: Svetlana Ušča

Projekta mērķis: sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu pedagoga profesijā. 

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Pēc pedagoģijas studiju programmu absolvēšanas un darba gaitu uzsākšanas skolā jaunajiem pedagogiem pirmajā darba gadā būs pieejams šāds atbalsts:

  • mērķstipendija 200 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā;
  • individuāls atbalsts profesionālās pilnveides grupās;
  • mācību stundu vērošana, lai saņemtu atgriezenisko saiti un nostiprinātu pedagoģijas prasmes;
  • dalība profesionālās kompetences pilnveides programmā.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte. 

Projekta partneri: Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

Projekta kopējais finansējums: 3 425 840,00 EUR (Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 2 911 964,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 513 876,00 EUR).

Projekta finansējuma avots: ESF+

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: Svetlana Ušča