Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai DemoMig Pro

Projekta numurs: VPPLETONIKA2021/4-0002

Projekta vadītājs/koordinators: Velta Ļubkina

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un risinājumus demogrāfisko pārmaiņu un migrācijas procesu pētījumiem, lai veicinātu ilgtspējīgu sabiedrības attīstību Latvijā.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi:

VEIKT ieinteresēto personu vākšanu, literatūras apskatu, politikas un sekundāro datu vākšanu, labāko praksi

IZPRAST mūsdienu demogrāfisko un migrācijas procesu analīzi

RADĪT novatoriskus veidus, kā "sarunāties" ar akadēmiskajām aprindām, ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem, lai radītu visprogresīvākās zināšanas

IZVĒRTĒT demogrāfijas un migrācijas jautājumu nacionālos un starptautiskos juridiskos aspektus un efektīvu procesu vadību Latvijā

UZLABOT zināšanas par talantīgiem/augsti kvalificētiem migrantiem un diasporas sadarbības iespējām

IZVĒRTĒT iebraucēju ietekmi dažādās teritorijās, integrāciju Latvijas un Eiropas iekļaujošā sabiedrībā

VEICINĀT projekta rezultātus, izplatīt izpratni un veikt mērķtiecīgus, izmērāmus un izsekojamus izplatīšanas pasākumus, lai izplatītu sasniegtos rezultātus visā projektā

Projekta rezultāti: DemoMigPro projekts koncentrēsies uz jaunu zināšanu radīšanu un risinājuma piedāvāšanu demogrāfisko pārmaiņu pētījumiem un migrācijas procesiem, lai veicinātu ilgtspējīgu sabiedrības attīstību Latvijā. Projekta kursa un rezultātu zinātnisko kvalitāti nodrošinās, pirmkārt, starpdisciplināra daudzinstitucionāla zinātniskā un ekspertu grupa; otrkārt, rezultātu zinātniskā ticamība tiks pierādīta ar salīdzinošās pārskatīšanas publikācijām, kas demonstrē metodoloģisko caurskatāmību, analītisku robustumu un pētījuma atkārtojamību. DemoMigPro izmantos inovatīvu koprades pieeju, lai turpinātu virzīt Latvijas demogrāfisko pārmaiņu un migrācijas pētījumu novitāti un palielinātu rezultātu ticamību. Projekta sākumposmā tiks izveidota Ekspertu un konsultatīvā padome, kas galvenokārt koncentrējas uz konkrētām mērķa grupām, tostarp attiecīgajām ekonomikas nozarēm, nozaru politikas veidotājiem un praktiķiem, ieinteresētajām personām, plašai sabiedrībai un zinātniekiem.

Partneri: Latvijas Universitāte (vadošais partneris), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Projekta kopējais finansējums: 200000 Eur (RTA 60000 Eur)

Projekta finansējuma avots: Valsts pētījumu programma

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: V.Ļubkina, S.Ušča, J.Dzerviniks, I.Prudņikova, L.Danilāne, I.Tarune