"Jaunu rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa parametru analīze augsto tehnoloģiju lietojumiem", Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/474

Iesaistītais personāls

Ivaylo Balchevs (līdz 10.05.2022.), Emil Yankov

Aktivitātes

Tiek plānots iegūt optimālus tehnoloģiskos parametrus, pamatojoties uz teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem par sakarībām, kas pastāv starp fizikālajiem lielumiem un kas apraksta jauno rūpniecisko materiālu lāzermarķēšanas procesa mehānismus.

Rezultāti

Projekta īstenošanā ir paredzētas šādas galvenās darbības: situācijas analīze industrijā, fizikāli matemātisko modeļu izstrāde, lāzera starojuma mijiedarbības ar materiāliem analīze. Projekta īstenošana paredz arī rezultātu izplatīšanas un vadības aktivitātes.