Mākslas albums "Akvarelists Vladislavs Paurs" Līgums Nr.3.46/10

 • Finansējums, EUR: 1033

  Finansējuma avots Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”

  Mērķi

  izdot oriģinālu, mūsdienīgu, kvalitatīvu mākslas albumu papīra formātā un sagatavot to apskatei digitālā formātā attālinātības laika apstākļos, iepazīstināt ar Latgales izcilā akvareļglezniecības pārstāvja, pedagoga un mākslinieka rēzeknieša Vladislava Paura daiļradi;

  • veicināt kultūras attīstību un jaunrades procesu veidošanu Rēzeknes pilsētā, kā arī starptautisku atpazīstamību;
  • popularizēt Latgales mākslu un kultūru Latvijā un pasaulē, sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai arī ierobežojumu laikā;
  • ieinteresēt laikabiedrus mākslas, akvareļglezniecības iepazīšanā un sekmēt mākslas izglītības pilnveidi dažādos vecumposmos, saglabājot tradicionālo mākslas un kultūras mantojumu Rēzeknes pilsētā un ārpus tās robežām.

  Projekta Īss apraksts

  Projekta nepieciešamības pamatojums

  VLADISLAVS PAURS (1945.-2019.) – izcils Latgales akvareļglezniecības pārstāvis, pedagogs un padomdevējs studentiem – bijis vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, tā par viņu ir izteikušies ģimenes locekļi, draugi un kolēģi. Mākslinieks ir atstājis ievērojamu mākslas darbu mantojumu, kas fragmentāri ir publicēts mākslinieka darbu izstāžu katalogos. V.Paura dzīves laikā izdotie mākslas katalogi: “Vladislavs Paurs. Glezniecība” (izdots 2005.gadā), “Vladislavs Paurs. Veltījums” (izdots 2009.gadā), “Akvarelis. Vladislavs Paurs” (izdots 2015.gadā), vairāk līdzinās brošūrām ar nelielu lappušu skaitu, bet mākslas albumā “Akvarelists Vladislavs Paurs” būtu daudz plašāk parādītas mākslinieka glezniecības smalkās nianses gan darbos kas radīti iepriekšējos gados, gan, kas radīti pēdējos viņa dzīves gājuma gados un citos izdevumos netika publicēti.

  Par nozīmīgo V.Paura devumu mākslas un pedagoģijas jomā liecina viņa biogrāfijas dati. V.Paurs 1979. gadā pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). No 1988. līdz 1993. gadam bijis Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolas (LMV) direktors. No 1990. līdz 1991. gadam – LMA Latgales filiāles dibinātājs un vadītājs. Strādājis arī Rēzeknes Skolotāju institūtā. 1995. gadā ieguvis maģistra grādu mākslas apakšnozarē. No 1995. līdz 1998. gadam bijis Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras lektors un docents, bet no 1999. gada – asociētais profesors. Ieguldījis lielu darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, īpaši studiju virziena “Mākslas” dizaina programmu izveidē, bijis arī pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas ”Vides dizains” direktors. Kopš 1986. gada V. Paurs bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Piedalījies vairāk kā simts grupu mākslas izstādēs. Organizējis 15 personālizstādes Latvijā, Lietuvā, Vācijā un Krievijā. V. Paura darbi atrodas Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Daugavpils un Preiļu muzejos un privātkolekcijās Latvijā, Krievijā un citur Eiropā. Paralēli radošajai darbībai glezniecībā, darbojies starptautiskajos projektos un piedalījies zinātniskajās konferencēs. 2011. gadā tika nominēts kā Atzinības krusta virsnieks. 2013. gadā saņēmis Rēzeknes Augstskolas Goda Profesora diplomu (Prof. Honoris Causa).

  Projekta ilgtspējības pamatojums

  Izdotais mākslas albums “Akvarelists Vladislavs Paurs” būs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesora un izcilā Latgales akvareļglezniecības pārstāvja Vladislava Paura mākslas darbu vēsturisks apkopojums pēc viņa aiziešanas mūžībā.

  Mākslas albums ir būtisks publikāciju veids mākslas un kultūras mantojuma jomā. Mākslas albumi tiek izdoti, lai rūpīgi dokumentētu mākslas daudzveidīgās izpausmes un palīdzētu interesentiem mākslas izpētē. Mākslas albums ir dialogs starp mākslinieku un skatītāju. Kvalitatīvi izstrādāts papīra formāta mākslas albums iegūst paliekošu vērtību, to ir patīkami aplūkot un nodot mantojumā nākamajām paaudzēm, jaunajiem mākslas mīļotājiem, akcentējot ilgtspējīguma principu.

  Mākslas albums tiks izmantots kā kultūrvēsturisks V.Paura mākslas izpausmju apliecinājums. Tā būs nozīmīga dāvana RTA studiju virziena “Mākslas” dizaina programmu absolventiem, akadēmijas viesiem un citiem interesentiem gan Latgalē, Latvijā, gan visā pasaulē. Albums tiks dāvināts arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai SAULES SKOLA, Latgales Kultūrvēstures muzejam, Daugavpils Marko Rotko mākslas centram un citiem muzejiem, kā arī bibliotēkām Latgalē un Latvijā, arī albuma digitālā versija, tā popularizējot mākslinieka rēzeknieša Vladislava Paura akvareļglezniecību un nesot Rēzeknes vārdu pasaulē.

  Plānotās aktivitātes

  Projekta īstenošanas stratēģija

  Plānotā aktivitāte

  Laika termiņš

  1.       Mākslas albuma “Akvarelists Vladislavs Paurs” dizaina gala varianta un tehniskā maketa izstrāde, albuma gala versijas digitālā formāta sagatavošana, izstāžu afišu un ielūgumu izstrāde, sadarbojoties RTA studiju virziena “Mākslas” profesionālā maģistra programmas “Dizains” studentiem un docētājiem

  2021. gada 01. aprīlis – 20. aprīlis

  2.       Mākslas albuma manuskripta izdošana, sadarbojoties ar poligrāfijas uzņēmumu SIA “Drukas Nams”

  2021. gada 20. aprīlis. – 20. maijs

  3.       Mākslas albuma prezentācija, dokumentālās filmas “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” pirmizrāde (klātienē vai tiešsaistē) un V.Paura akvareļglezniecības izstādes atklāšana 15. starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mākslas terasē. Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115

  2021. gada 28., 29.maijs

  4.       Mākslas kataloga ievietošana sociālajos tīklos

  2021. gada 1. jūnijs – 1. jūlijs

  5.       Mākslas kataloga  dāvināšana Latgales mākslas vidusskolām, muzejiem un bibliotēkām

  2021. gada 1. jūnijs – 1. jūlijs

  6.       Mākslas kataloga  dāvināšana RTA studiju virziena “Mākslas” dizaina programmu absolventiem izlaidumā

  2021. gada25. jūnijs

  7.       Mākslas albuma prezentācija, dokumentālās filmas “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” demonstrācija (klātienē vai tiešsaistē)  un V.Paura akvareļglezniecības izstādes atklāšana Mākslas Piknika ietvaros Lūznavas muižā. Pils iela 8, Lūznava

  2021.gada 18. jūlijs

  8.       Mākslas albuma prezentācija un dokumentālās filmas “Vladislavs – cilvēks, mākslinieks, pedagogs” demonstrācija (klātienē vai tiešsaistē)  Latgales Kultūrvēstures muzejā. Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne

  2021.gada 15. septembris plkst.15.00

  9.       Reklāmas nodrošināšana medijos par projekta aktivitātēm un rezultātu

  2021.gada 20. maijs – 1. novembris

  Plānotie rezultāti

  1. Izdots (papīra formāta un elektroniska formāta virtuālai apskatei) saturiski un mākslinieciski augstvērtīgs mākslas albums “Akvarelists Vladislavs Paurs”, kas piedāvāts interesentu vērtējumam.
  2. Mākslas albums ilgtermiņā kalpos par Latgales kultūras un mākslas popularizēšanas līdzekli, nesīs Rēzeknes vārdu pasaulē, akcentējot ilgtspējīguma principu.
  3. Izdotais mākslas albums papildinās Latvijas bibliotēku mākslas nodaļas (noteiktais eksemplāru skaits), kā arī Latgales mākslas vidusskolu, muzeju un bibliotēku krājumu.
  4. Mākslas albuma izdošana nodrošinās kultūras un mākslas procesu aktīvu norisi, prezentēs jaunrades izpausmju daudzveidību Latgalē, popularizējot Latgales mākslu, akvareļglezniecību un izcilā mākslinieka rēzeknieša Vladislava Paura daiļradi.

  Informācija par projekta vadītāju

  • RTA docente, REGI pētniece, studiju virziena “Mākslas” padomes locekle, māksliniece, albuma dizaina izstrādes konsultante – Diāna Apele

  Informācija par īstenošanas personālu

  • RTA asociētā profesore, REGI vadošā pētniece, studiju virziena “Mākslas” padomes vadītāja – Aina Strode;
  • RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” absolvente, albuma dizainere un maketētāja – Zaiga Protizāne