Mobilitātes RTA Mūžizglītības centra darbinieku un izglītotāju darba kvalitātes celšanai

Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA122-ADU-000136501

Projekta vadītājs/koordinators: MIC vadītāja Ilze Skromule

Projekta mērķis: Pilnveidot MIC darbinieku un piesaistīto pieaugušo izglītotāju zināšanas un prasmes jomās, kas palīdzēs uzlabot Centra darba kvalitāti un konkurētspēju vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā. 

Projekta rezultāti: 1) Kursi “Digitālais mārketings” - prasmes izmantot jaunākos rīkus satura izveidē: teksts, attēli, skaņas, video; radīt reklāmas materiālus; prezentēt sevi internetā (mājaslapa, blogs, sociālie tīkli (Facebook, Twitter, Linkedin), Youtube); radīt mobilo aplikāciju, kurā integrēt visus iepriekš nosauktos elementus; sākt un pārvaldīt reklāmas kampaņas Google un Facebook platformās u.c. 

2) Kursi “Angļu valoda” ļaus uzlabot angļu valodas zināšanas. Iesācēja līmeni (A1-A2) apguvušie Centra darbinieki varēs vieglāk uztvert informāciju, ar ko nākas saskarties darbā ar ārvalstu izglītojamajiem un izglītotājiem. Augstākā līmeņa kursi dos iespēju brīvi komunicēt angļu valodā. 

3) Kursi “Starpkultūru izglītība, kultūru dažādība”, kuros piedalīsies darbinieks, kas jau šobrīd strādā ar ārzemju izglītotājiem (īpaši Konfūcija klases ietvaros), sniegs zināšanas par starpkultūru aspektiem un īpatnībām stereotipu mazināšanai.

4) Kursi “Stresa pārvaldība un konfliktu risināšana” sniegs teorētiskas zināšanas un praktiskas metodes stresa mazināšanai un konfliktu vieglākai un efektīvākai risināšanai.

5) Kursi “Jaunākās tehnoloģijas, aplikācijas un sociālie tīkli” un “Jaunāko ICT integrēšana izglītības procesā” sniegs jaunas plašākas zināšanas par aktuālākajiem digitālajiem rīkiem un platformām, kas izmantojamas mācību darbā.

Partneri: 1) Georgios Charalambous Private Institute Ltd (Kipra)

2) Clave Empresa Formacio SL (Spānija)

3) Erasmus Learning Academy (Itālija)

Projekta kopējais finansējums: 31 930,00

Projekta finansējuma avots: Erasmus+ KA1/ īstermiņa projekti izglītojamo un personāla mobilitātei pieaugušo izglītībā (KA122-ADU)

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: MIC darbinieki: Ilze Skromule, Anita Strode, Aija Vonoga; Mūžizglītības kursos iesaistītie pieaugušo izglītotāji: Olga Vindača, Aivars Kaupužs, Imants Adijāns, Mihails Kijaško, Iluta Arbidāne, Aija Čerpinska, Jeļena Volkova, Aina Strode, Diāna Apele, Silvija Mežinska, Inga Pumpure, Antra Krauce