Sociālās uzņēmējdarbības prasmju attīstība augstākās izglītības mācību iestādēs

 • Programma: Erasmus+ programma KA 2 stratēģiskās partnerības projekts

  Projektu finansē: Eiropas Savienība

  Finansēšanas līgums: 2020-1-LT01-KA203-078013-E10203143

  RTA līguma summa: 39.515,00 EUR

  Īstenošanas periods: 24 mēneši

  Projekta konsorcijs:

  • Vadošais partneris: Kauņas kolēģija
  • Sadarbības partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Belgium (Thomas More Kempen VZW), Finland (LAB University of Applied Sciences) and Cyprus (University of Nicosia)
  • Projekta vadītājs: Irma Servaite
  • RTA projekta koordinators: Kristaps Gailis

  Projekta apraksts:

  Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas ir atstājušas negatīvu iespaidu uz ekonomiku. Tāpēc tagad kā nekad agrāk ir radusies nepieciešamība pēc  sociālā atbalsta, ko var sniegt ne tikai valsts sektors, bet arī privātie uzņēmumi. Centieni risināt sociālas problēmas  izmantojot tirgus sniegtās iespējas ir kļuvuši par nozīmīgu sabiedrības veicināšanas fakrtoru mūsdienās. Pierādījums tam ir plašā privātā sektora iesaistīšanās, piemēram, sejas masku un citu aizsardzības līdzekļu ražošanā.

  Sociālā uzņēmējdarbība ir komercijas un sociālo jautājumu apvienojums. Tā ir ieguvusi lielu nozīmi Eiropas Savienībā. Jāpiemin tas, ka tikai dažas Eiropas augstākās izglītības iestādes piedāvā studijas programmas vai specializētu moduli par sociālo uzņēmējdarbību. Ziņojumā “Sociālo uzņemumu un to ekosistēmu karte Eiropā” (2015) ir uzsvērts, ka visizplatītākais sociālās uzņēmējdarbības šķērslis Eiropā, ir izpratnes trūkums par sociālās uzņēmējdarbības būtību. Sākot ar 2020. gada novembri Eiropas Savienības finansētais projekts “Sociālās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana augstākās izglītības iestādēs”  Nr.2020-2-LT01-KA203-078013 tika uzsākts piecās Eiropas Savienības valstīs: Lietuvā (Kaunas University of Applied Sciences), Latvijā (Rezekne Academy of Technologies), Beļģijā (Thomas More Kempen VZW), Somijā (LAB Univercity of Applied Sciences), un Kiprā (University of Nicosia).  Projekta mērķis ir veidot vienotu izpratni par uzņēmējdarbību un aktualizēt to sabiedrībā.

  Projekta konsorcijs attīstīs kopīgo apmācību programmas moduli, pilnveidos mācību plānu, uzsāks pasniedzēju apmācību programmas, kā arī izveidos mācību priekšmetu “Sociālā uzņēmējdarbība”. Tādu partneru iesaistīšana kā Kauņas tirzniecības un rūpniecības kamera un amatniecība Lietuvā, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera, Beļģijas mācību platforma Enactus, Kultūras un tautas mākslas centrs Latvijā, un sociālās uzņēmējdarbības organizācija “Geri Norai LT” Lietuvā, garantēs pilnīgu izpratni par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, un būtiskākās uz praksi balstītas zināšanas. Starpvalstu sadarbība sniedz pievienoto vērtību, kā to dara Somijas un Beļģijas prakse, sniedzot to Lietuvas, Latvijas un Kipras partneriem. Projekta galvenā sastāvdaļa ir mācību programmas izstrāde, ko īstenos un aprobēs gan starptautisko, gan vietējo apmācību laikā. Projektam būs ietekme Eiropas līmenī, jo izstrādāto metodiku un kursus varēs izmantot jebkura augstākās izglītības iestāde mācību programmu uzlabošanai.

  Projekta uzdevumi:

  • veicināt izpratni pasniedzējiem par sociālo uzņēmējdarbību kopumā un tās pienesumu sabiedrībai;
  • sniegt zināšanas, iemaņas un kompetences studējošajiem par sociālo uzņēmējdarbību;
  • veicināt sabiedrības kompetenci sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanā un izmantošanā.

  RTA pētnieki:

  • Jeļena Volkova
  • Sandra Murinska
  • Kristaps Gailis