Tīmeklī veidotā atbalsta sistēma pedagogiem darbā ar bērniem trauksmes mazināšanai kara skartajos reģionos (Ārlietu ministrijas numurs GPK-07/2022)

Projekta vadītājs/koordinators: REGI vadošais pētnieks Aivars Kaupužs

Projekta mērķis: sniegt metodisko atbalstu pedagogiem, kas strādā ar bērniem kara rezultātā paaugstinātās trauksmes stāvoklī, uzlabojot viņu garīgo veselību.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Projekta rezultātā tiks izveidota atvērtā koda mājas lapa, kas nodrošinās pedagogiem metodisko atbalstu darbam ar bērniem ar paaugstinātu trauksmes līmeni kara skartajās teritorijās. Metodiskie materiāli tiks atlasīti un veidoti ar ekspertu grupu, kur darbosies RTA docētāji, Latvijas ārējie eksperti un četru sadarbības partneru eksperti no Ukrainas.

Projekta rezultāti: Izveidotā atbalsta sistēma nodrošinās pedagogus ar efektīvu instrumentu klāstu, kā mazināt bērnu trauksmi, izmantojot mākslas terapijas, aodioterapijas, kognitīvi biheiviorālās un sevis apzināšanas terapiju elementus (sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā).

Partneru saraksts:

  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (projekta iesniedzējs)
  • Institute of Pedagogy of National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraina)
  • Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraina)
  • Mykhailo Tuhan- Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade(Ukraina)

Projekta kopējais finansējums: Ārlietu ministrijas grants 43 527,93 EUR

Projekta finansējuma avots: Ārlietu ministrijas granta projektu konkurss “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”

RTA personāls, kas ir iesaistīts projektā:

  • Aivars Kaupužs
  • Rita Orska
  • Ēriks Kalvāns
  • Anda Āboliņa
  • Edgars Pavlovskis
  • Lolita Kivleniece-Kuznecova