Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma

Projekta numurs: VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001

Projekta mērķis: ir izveidot koprades ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu jomās, balstoties uz zinātnes sasniegumiem un turpmāku komercializāciju Latvijā.

Projekta finansējums: 5 700 000.00 Eur, RTA daļa 23293.75 Eur

Projekta finansējuma avots: Latvijas Zinātnes padome

Partneri: Vadošais partneris: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts", Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs", Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts", Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Projekta koordinators RTA: profesors Andris Martinovs