Kvalifikācija: Izstrādājumu, apģērbu projektētājs

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 100 KP (150 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Lektore, Mg.sc.ing., Mg. paed., Mg.design.,
Silvija Mežinska

Silvija.Mezinska@rta.lv

29716353

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās;
  • strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā, izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību.

#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.