Grāds: Akadēmiskais inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā un metālapstrādē

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 2 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1820 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 80 KP (120 ECTS)

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Strādāt mašīnbūves, metālapstrādes, siltumtehnikas un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs.
  • Turpināt izglītību doktora studiju programmās.
#

Uzņemšanas prasības

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) vai otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, matemātikā vai ekonomikā.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.