Grāds: Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

Kvalifikācija: Inženiera kvalifikācija mehatronikā

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1630 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv

28325519

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā maģistra studiju programmā;
  • strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus, kuru ražošanā tiek lietotas mehatroniskās iekārtas;
  • strādāt par mehatronisko iekārtu apkalpotāju, personāla vadītāju vai projektu vadītāju metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas;
  • dibināt savu uzņēmumu, kurš ražošanas procesā balstīsies uz mehatronisko iekārtu izmantošanu.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.