Grāds: Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē

Kvalifikācija: Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • neklātienes studijas: 2,5 gadi (maksas studijas 1450 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus.
  • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.
#

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana RTA vēlākajos studiju posmos (3.kursā).

Prasības – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.