Grāds: Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē

Kvalifikācija: Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • neklātienes studijas: 2,5 gadi (maksas studijas 1790 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Profesore, Dr.oec.
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv

28319180

Nepieciešams satura teksts

Studiju programmas rezultāti

Absolventu iespējas

  • Studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus.
  • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.
#

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana RTA vēlākajos studiju posmos (3.kursā).

Prasības – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.