Par fakultāti

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte ir viena no pirmajām RTA fakultātēm. Piedāvātas tiek studiju iespējas ekonomikas, vadības, tiesību un civilās drošības izglītības virzienos. Studentiem ir iespēja saņemt konkurētspējīgu kvalitatīvu izglītību modernā un starptautiskā studiju vidē, īstenot savas idejas un papildināt iemaņas piedaloties projektos, semināros, starptautiskās konferencēs.  Studiju procesu nodrošina savā jomā profesionāli docētāji, kas sniedz gan akadēmiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas reālajā darba vidē. Fakultātei ir plaša sadarbība ar nozares speciālistiem visās studiju jomās. Fakultāte lepojas ar vairāk kā 3000 absolventiem.

#