Par fakultāti

Inženieru fakultāte

Inženieru fakultāte (IF) dibināta 1993. gadā. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus augstas kvalifikācijas speciālistus.

Sākotnēji fakultātē tika gatavoti programmēšanas, būvniecības, mašīnbūves tehnoloģijas un pārtikas produktu pārstrādes speciālisti. 1996. gadā tika uzsākta vides zinātņu speciālistu sagatavošana.

Kopš tās dibināšanas fakultāte ir attīstījusies un pašreiz studiju un pētnieciskais darbs notiek četros virzienos:

  • Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne;
  • Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības;
  • Arhitektūra un būvniecība;
  • Ražošana un pārstrāde.

Ar mērķi veikt pētījumus inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē, izpildīt pētnieciskos līgumdarbus inženierzinātnēs un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs, lai nodrošinātu pētniecību un zinātnisko darbību, zinātnē balstītas augstākās izglītības pieejamību, zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un sadarbību ar ražošanas sfēru Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei, ir izveidota un aktīvi darbojas IF struktūrvienība RTA Inženierzinātņu institūts.

#

Inženieru fakultātes virtuālā tūre